Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уеб страницата www.krasivum.com, която разглеждате, както и електронния магазин,
намиращ се на нея, се управлява от „КРАСИВ УМ“ ЕООД, с ЕИК201972250 (наричано
по-долу за краткост само КРАСИВ УМ).


КРАСИВ УМ счита, че поверителността на Вашата лична информация е приоритет и се
задължава да спазва законовите разпоредби за защита на данните. Настоящата
политика има за цел да Ви информира за това какви лични данни събираме в
качеството ни на администратор, с каква цел, срок, какви права имате и как
законодателството защитава тези права.


Моля, отделете малко време и се запознайте с настоящата политика за поверителност и
защита на личните данни и ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по
някой от начините, описани по-долу.


I. Какви лични данни събираме
КРАСИВ УМ обработва различни видове лични данни, които могат да бъдат обединени
в следните категории:


- Лични данни, събирани от посетителя/регистрирания потребител:
информацията,която се събира за обработване и изпълнение на поръчките през
електронния магазин, включва: име, фамилия, адрес за доставка на продуктите, адрес за
фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса за доставка), данните за
фактуриране (ако е избрано плащане по фактура); телефонен номер за контакт; e-mail
на клиента.


- Лични данни, събирани чрез уеб страницата: информацията, която се събира може
да включва данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузера, име на
домейн, IP адрес на Вашия компютър (или друго електронно устройство за връзка с
Интернет), час на посещения на страницата, интернет страница, от която сте били
препратени чрез линк до страницата на КРАСИВ УМ, интернет страниците, които сте
търсили и час и дата на търсенето; при използване на формата за контакт на сайта се
събират и имена на лицето, телефон, адрес на електронна поща, както и допълнителна
информация, която лицето само пожелае да предостави.


- Данни за използвано платежно средство при покупка през електронния магазин:
тези данни не се обработват от КРАСИВ УМ, а се записват директно в защитена среда
на сътрудничещата компания БОРИКА


При нежелание от Ваша страна да ни предоставите личните си данни

Когато имате възможност да избирате опция дали да споделяте Ваши лични данни с
нас, винаги можете да изберете да не я споделяте.


В случай, че възразите на обработването от наша страна на Ваши лични данни, ние ще
уважим тези Ваши желания в съответствие със законовите си задължения.
Възражението Ви може да означава, че няма да имаме възможност да осъществяваме
дейностите, необходими за изпълнението на описаните по-долу цели. То може да
означава и че е възможно да не можете да се ползвате от предлаганите от нас услуги и
продукти, ако не ни предоставите лична информация за себе си или в случай, че след
като сте ни предоставили Ваша информация, възразите на обработването й от наша
страна.


II. Как събираме Вашите лични данни
Личните данни, обработвани от КРАСИВ УМ, се предоставят доброволно от субекта на
данните при създаването на профила му в електронния магазин и/или при попълване на
формуляр за конкретна поръчка.


III. Как използваме Вашите лични данни
Цели
Ние обработваме личните данни, които събираме със следните цели:
- Изпълнение на договора и конкретна поръчка;
- Комуникация с потребителя и изпращането на информационни съобщения, във връзка
с изпълнение на поръчката;
- Доставката на поръчката на посоченото от клиента място;

Промяна на целите
КРАСИВ УМ ще използва Вашите лични данни за целите, за които са събрани, освен
когато бъде направена разумна преценка, че същите следва да бъдат използвани и за
друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.
В случай, че се наложи личните Ви данни да бъдат използвани за цел, несъвместима с
първоначалната, КРАСИВ УМ ще Ви уведоми своевременно и ще Ви обясни каква е
законовата база, която позволява данните да бъдат използвани и с тази нова цел.


Правно основание
КРАСИВ УМ обработва личните Ви данни на следните основания:
- За изпълнение на договор;
- Закон;

- Легитимен интерес;
- Съгласие.


Срок на съхранение на Вашите данните


Общото правило, от което КРАСИВ УМ се ръководи е, че съхранява личните данни
само за периода, за който са необходими, за да се изпълнят целите, за които са събрани,
включително и за да се спазят законовите изисквания.


IV. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица


Възможно е КРАСИВ УМ да споделя Вашите лични данни с категориите трети лица,
както следва:
- Данъчни власти и други държавни органи и институции в случай на проверка;
- Доставчици на услуги: напр. ИТ и системна поддръжка;
- Професионални съветници: напр. счетоводители, адвокати, банкери, одитори,
застрахователи и т.н.
- Съдилища, арбитражи, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на
личните данни и др., с оглед разглеждането на правен спор или проверки;
- "СуперХостинг.БГ" ООД, с ЕИК: 131449987 - предоставят хостинг, както и услугата
Shopiko. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния
адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php
- Външен консултант, който предоставя маркетинг услуги.
КРАСИВ УМ изисква от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични
данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. КРАСИВ УМ не
допуска третите лица – доставчици на услуги, да използват Вашите данни за техни
собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно неговите изисквания.


V. Международни трансфери на лични данни


КРАСИВ УМ не извършва трансфер на Ваши лични данни извън Европейското
икономическо пространство, т.е. не се прехвърлят данни в държави, които не
предоставят ниво на защита на личните данни, равностойно на законодателството в Р
България.
КРАСИВ УМ в случай на възникнала необходимост може да предостави вашите лични
данни на трети страни, които ще обработват данните съобразно нашите инструкции или
съгласно закона.


VI. Сигурност на данните

КРАСИВ УМ взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и
нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Също така в
дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и
други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за
изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само
съгласно инструкциите, давани от КРАСИВ УМ. Също така те имат задължение да
опазят конфиденциалността на данните Ви.


VII. Бисквитки


За да подобри използването на своя сайт КРАСИВ УМ е възможно да използва
бисквитки.
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или
мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да
запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не
се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една
страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме,
че ще бъде полезно и интересно за Вас.
Разгледайте Политиката на КРАСИВ УМ за бисквитките, за да научите повече
подробности.


VIII. Линкове към други уеб страници


В уеб страницата на КРАСИВ УМ е възможно да се съдържат линкове до други
страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде
възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. КРАСИВ УМ
няма контрол върху тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита
на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.


IX. Вашите законови права


Правната уредба за защита на личните данни Ви дава определени права, като:


1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на
обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които
съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и
удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;


2. Право на коригиране на неточни лични данни:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни,
включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия
профил или като отправите до нас писмено искане.
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
- Отпадане на необходимостта от обработка;
- Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
- Незаконна обработка на данни;
- Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при
предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на
Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:


- се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността
им;
- обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие
искате тяхното ограничено обработване;
- при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на
Ваши правни претенции;
- е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали
основанията на администратора са законни.
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим
на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


5. Право на преносимост на машинно четими данни:


Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с
цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви
предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг
Администратор на данни.


6. Право да възразите срещу обработването:


Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на
легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да
продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват
убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и

правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални
действия това се налага.


7. Право на подаване на жалба в контролен орган:


Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни
от нас пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София, п.к. 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров“ №2 или www.cpdp.bg.


Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения,
включително профилиране


Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.


X. Промени в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни
Различни обстоятелства могат да наложат периодични промени и подобрения на
настоящата политика за поверителност. Промените ще влязат в сила веднага след
тяхното оповестяване на www.krasivum.com.


XI. За връзка с нас
Можете да отправяте всички свои въпроси, коментари и искания във връзка с
настоящата политика за поверителност, като използвате следната информация за
контакти:
“КРАСИВ УМ“ ЕООД
Адрес: гр. София, ул. „Карпати“ 10, ап. …
e-mail: office@krasivum.com
МОЛ: Цвете Дръгина