ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „БИНГО КЪСМЕТ“

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „БИНГО КЪСМЕТ“
  1. Организатор на промоцията: Промоцията се организира и провежда от „Красив Ум“ ЕООД, с адрес на управление София, ж.к „Красна поляна“, ул. „Карпати“ №10, МОЛ: Цвете Дръгина, заедно с книжарници „Сиела“ в търговски обекти на дружеството
  2. ДАТИ И ОБЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА:
  • 10.2018 г. от 12:00 ч. до 16:00 ч. в книжарница „Сиела“ в „Парадайз Мол“
  • 10.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч. в книжарница „Сиела“ в „Мол София“
  • 10.2018 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч. в книжарница „Сиела“ на бул. „Витоша“, адрес: София, бул. „Витоша“ №60
  1. Начин на провеждане на промоцията: Промотърът на „Красив Ум“ представя на посетителите на съответните търговски обекти на „Сиела“ продуктите на „Красив Ум“, които се продават в съответния обект, раздава брошури, приканва посетителите да играят на „бинго“-то и да спечелят директно отстъпка от стойността на своята покупка.

В „Бинго късмет“ имат право да участват само пълнолетни лица, но уредът „бинго“ може да бъде използван за теглене на отстъпката и от деца! Всеки потребител има право да завърти ВЕДНЪЖ бингото за определяне на неговата отстъпка. Претенции могат да бъдат предявявани към промотъра, представящ промоцията, на мястото на играта.

В сферата на „бингото“ (продукт, предлаган от „Красив Ум“ ЕООД са поставени по един брой от всички цифри от 10 до 30. Цифрата, изтеглена от играещия, определя сумата на неговата отстъпка от общата сметка продукти на „Красив Ум“, които той закупува в книжарница „Сиела“ към момента на промоцията, в %. Например, ако участникът в Промоцията изтегли цифра 18, това означава, че стойността на неговата покупка на продукти на „Красив Ум“ в този момент на каса в Книжарницата – обект на Промоцията в момента, ще бъде 18%

Тази сума се удостоверява със специално маркиран талон на „Красив Ум“, който Потребителят представя на Каса. Той е длъжен да предаде на служителя на каса талона, за да му бъде нанесена насрещно отстъпката, записана на него и отговаряща на изтегления от него номер в „бинго“- играта.

Например: ако Участникът желае да закупи продукти на „Красив Ум“ на стойност 100 лв. и е изтеглил топче №18, това означава, че сумата на неговата покупка – 100 лв. – ще бъде намалена на каса при представяне на Талона с 18% (18 лева) и клиентът ще заплати 82 лв. вместо 100 лв.

  1. ПРОМОЦИЯТА И СЪОТВЕТНИТЕ ОТСТЪПКИ ВАЖАТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ЧАСОВЕ и за съответните промоционални обекти, участващи в Промоцията! Талонът остава в Касиер като доказателство за начислената отстъпка.
  2. Всеки клиент има право да участва (да върти „Бингото на късмета“ ВЕДНЪЖ за всеки продукт или за всяка група от продукти, които предстои да закупи от книжарница „Сиела“ за съответния промоционален период от 4 часа! Всеки клиент има право да ползва по ЕДИН ТАЛОН за отстъпка на каса за ЕДНА покупка – на един или няколко продукта.
  3. Отстъпките не се получават с натрупване и не се сумират!
  4. При възникване на спорове арбитър е наличният на място Промотър на „Красив Ум“. Спорът може да бъде решен и от Управителя на „Красив Ум“, незабавно или впоследствие, при контакт с нея на тел. 0887 397 243

Застивам в уюта на офиса, захапала молива, припомням си всички нещастни истории в името на децата, които съм чула само в рамките на последния месец, и не мога да не се запитам - “Наистина ли всичко, което правим, е за децата ни?”

прочети още

Обичайте децата си! Обичайте ги заради това, което са ТЕ, а не заради това, което сте ВИЕ благодарение на тях. Не им купувайте най-хубавите дрешки. Не им взимайте най-новите интерактивни игри. Дори ви разрешавам да не ги водите пет пъти месечно на езда! По-добре ежедневно им подарявайте ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ДЕЦА.

прочети още

Знаете стария виц, според който към мама се задавали 100 въпроса на ден, а към татко само един - “Къде е мама?” Мама е всичко и навсякъде, за всичко и за всеки ден. Татко е за смях и разкош. Така е било и така ще бъде...

прочети още