Формуляр за връщане и замяна

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

(попълнете и изпратете единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

 

 

До: Красив Ум ЕООД

София

ул. „Карпати“ №10, ап ....

office@krasivum.com

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения договор за покупка на стоки от онлайн магазин krasivum.com

 

Информация за клиента:

 

 • Име:

 

 • Фамилия:

 

 • Е-mail:

 

 • Телефон:

 

 • Номер на поръчка:

 

 • Дата на поръчката:

 

 

 

Информация за продукта и причина за връщането му:

 

 • Име на продукта:

 

 • Код на продукта:

 

 • Количество:

 

 • Причина за връщането:

 

 • Продуктът е отварян (ДА или НЕ):

 

 

 

Допълнителен коментар:

 

 

 

Дата:                                                            Подпис на потребителя:

                                                                    (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)