Връщане и замяна

 

Замяна и връщане

 

В случай че, клиентът желае да върне закупени стоки, може да се възползва от това право в рамките на 14 15календарни дни (съгласно ЗЗП, този срок е 14 дни) от получаването им, като задължително трябва да попълни Формуляр за рекламация, който да изпрати на e-mail: office@krasivum.com или по куриер на адрес: гр. София, ул. Карпати №10, ап 15

 

Задължително условие е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разходите по връщането на стоката са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането.

 

При неизпълнение на тези условия, магазинът си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно - да не възстанови на клиента стойността на артикулите.

 

Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на производствен дефект. В случай на производствен дефект, клиентът има право да се откаже от поръчката в 14 дневен срок или да поиска замяна, като разходите по доставката са за сметка на магазина. В момента на връщането на стоката се изготвят (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който се описва състоянието на стоката и нейната опаковка.

 

След приемане и преглед на върнати стоки, стойността им заедно с транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банков път в 14 дневен срок.

 

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на поръчаната от клиента. Клиентът може да я откаже още при получаването. При несъотвествие, моля свържете се с нас по телефона. Ще проверим несъответствието по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който сте получили. При потвърждаване на грешката ще заменим стоката.

 

На рекламация не подлежат стоки, за които клиентът е бил предварително предупреден за несъответсвие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

 

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея. В случай на видим дефект или несъответствие на стоката, в момента на получаването, третата страна може да я откаже или да я вземе на своя отговорност. В случай че, приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, клиентът губи правото си на рекламация.